1. 1. כללי

1.1 פיצה כרובית בע”מ (להלן – “החברה”) מכבדת את פרטיות המשתמש או המבקר באתר (להלן – “המשתמש”). מדיניות הפרטיות אשר מפורטת מתייחסת לצורת המידע שפיצה כרובית בע”מ תהא רשאית למסור, לאסוף ו/או לחשוף, כמו כן את הדרך ומטרת עיבוד ופילוח מידע זה. מדיניות הפרטיות אף תורה ותכווין את המשתמש איך לנהוג במידה וברצונו כי פרטיו או חלק מפרטיו האישיים לא יחשפו או ייאספו ו/או ימסרו לגורמים אחרים בזמן שהלקוח מבקר או משתמש באתר.

1.2. פיצה כרובית בע”מ הינה רשאית, בכל זמן, לשנות או לערוך את מדיניות הפרטיות על ידי עדכונו או עריכתו של מסמך זה, והשינוי האחרון יחייב את המשתמש לכל דבר ועניין.

  1. ניהול מידע

2.1. חלקם של השירותים באתר מחייבים הרשמה מסוג כל שהוא. במסגרת ההרשמה  ידרש הלקוח למסור מידע, כגון שמו, כתובתו, דרכי ההתקשרות עמו או כתובת הדוא”ל וכו’ והכל בכדי להנות מן השירותים אשר מעניק האתר של פיצה כרובית בע”מ וכן מידע נוסף.

2.2. פיצה כרובית בע”מ רשאית לנהל מאגר מידע מסוגים שונים ולעבד את הנתונים על המשתמשים באתר (כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא”ל וכיוצא בזה) (להלן – “מידע אישי” או “פרטים אישיים”) אשר יגיעו לידיעת פיצה כרובית בע”מ במהלך השימוש באתר ושהועברו על ידי המשתמשים, על פי בחירתם החופשית בלבד. החברה מתחייבת בזאת כי ככל שיהיה לה מאגר מידע כאמור, השימוש בו ואופן הניהול יהיו בהתאם להוראות דיני מדינת ישראל שיחולו לאותו עניין.

2.3. פיצה כרובית בע”מ ,תוכלנה למסור את המידע האישי שצברה לחברות הקשורות אליה ורק בתנאי שהדבר יהיה נחוץ למטרות תפעוליות, מיטוב הקשר עם המשתמשים, לצורכי סטטיסטיקה.

2.4. באם משתמש אשר אינו יהיה מעוניין שהמידע האישי שלו ייאסף, ישמר, ייחשף או בכל צורה אשר תוארה לעיל, יש עליו שלא להעביר את פרטיו האישיים לחברה כאמור או שאליו להסיר את עצמו מרשימת הדיוור להלן רשימת התפוצה/מהמאגר אשר באתר.

2.5. כל משתמש באתר אשר הסכים לתנאים שצוינו לעיל בדבר איסוף, שמירה וחשיפה של פרטיו האישיים בהתאם להוראות שצוינו, יהיה רשאי\ת לממש כל זכות השמורה לו במסגרת הדין. משתמש אשר מעוניין לממש את זכותו, כאמור יעשה זאת באמצעות האתר של פיצה כרובית בע”מ.

2.6. במידה ועל פיצה כרובית בע”מ יוטל צו שיפוטי אשר מורה לה לאסוף ו/או למסור ו/או לחשוף את פרטיו האישיים של משתמש באתר, לא תהיה לפיצה כרובית בע”מ כל אחריות ו/או חבות ו כלפי אותו משתמש או כל מי מטעמו.

  1. מידע נוסף שייאסף באופן אוטומטי

במקרים מסוימים, ייתכן איסוף אוטומטי (לדוגמא, שלא בוצע על ידי רישום) של מידע טכני כלשהו, שאינו בר זיהוי באופן אישי, בזמן שהמשתמש באתר מחובר או גולש באתר. דוגמאות נוספות למידע מסוג זה כוללות דפדפן אינטרנט או צורה אחרת של מערכת הפעלה של המחשב אשר המשתמש באתר מבצע בה שימוש וכן את הדומיין של אתר האינטרנט דרכו המשתמש מקושר לאתר פיצה כרובית בע”מ.

 

  1. מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של משתמש – Cookies

האתר pizzacruvit.co.il משתמש ב- Cookies (עוגיות) למטרת תפעול שוטף ותקין של האתר, ובכדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של הלקוח ולאפשר לו לקבל שירותים שונים ונתונים סטטיסטיים ולצרכי אבטחת מידע. כאשר לקוח או משתמש מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים מושתל במחשב מעט מאיים? או על ידי אמצעי אלקטרוני אחר הנעשה בו שימוש על-ידי המשתמש. מידע זה יהיה בצורת Cookie שהינו קובץ טקסט המאוחסן בחומרת המחשב או האמצעי האלקטרוני הרלוונטי, אשר משמש בעיקר לסיוע למשתמש בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. ברוב הדפדפנים ניתן למחוק את ה Cookies – מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני הרלוונטי ולחסום את ה Cookies -או לקבל התרעה לפני אחסונם. בכדי ללמוד עוד על שימושים אלה, יש עיין בהוראות השימוש הרלוונטיות לדפדפן האינטרנט (כרום,פיירפוקס, אדג’ת אופרה וכד’) או במסכי העזרה במחשב.

  1. אתרי צד שלישי – צד ג’

האתר מכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים אשר אינם בשליטת פיצה כרובית בע”מ. מדיניות הפרטיות לא חלה באתרים אלו וחברת פיצה כרובית בע”מ אינה אחראית למדיניות הפרטיות המוכלת באותם אתרים. פיצה כרובית בע”מ לא תהיה אחראית לנוהלי הגנת הפרטיות או לתנאי השימוש המוכלים באתרים אלו.

  1. ברירת דין ומקום שיפוט

על מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי לכל דבר ועניין הנוגע למדיניות הגנת הפרטיות באתר pizzacruvit.co.il הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור נצרת. פיצה כרובית בע”מ מקפידה על קיום הוראות החוק והינה מכבדת את זכותיהם של משתמשיה שבאתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם הינך סבור כי פורסם באתר תוכן אשר פוגע בך מטעם כלשהו, אנא פנה אלינו מיידית לפי הפרטים הרשומים בף יצרית הקשר ואנחנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם. תנאי השימוש באתר pizzacruvit.co.il מנוסחים בלשון זכר לצרכי הנוחות בלבד, והינם מתייחסים, גם לנשים.